Executive Coaching med fokus på effekt

Beteendefokuserad coachning1) PeopleSkills Executive Coaching

PeopleSkills erbjuder executive coaching för enskilda chefer och andra ledare (projektledare och teamleader, tex) på alla nivåer. Chefsutvecklingen sker enligt ett grundprogram på 6-8 månader som kan anpassas och byggas på efter dina behov. Handledning erbjuds även med enstaka tillfällen i en friare form.

Med hjälp av Mebook™ som är en webbaserad plattform för ledarutveckling så tillhandahålls 360-analyser, träningsmoduler och uppföljning av hur det går för den som blir coachad. Vill du veta mer om Mebook™ så klicka här.

Fokus ligger på effekt. Vår plattform för att mäta viktiga ledarskapsbeteenden och fokusera på de områden chefen vill och behöver utveckla, är ett kraftfullt verktyg för förbättra sitt ledarskap utan flum. Detta gör PeopleSkills executive coaching program unikt. Vi jobbar konkret med förändrade beteenden snarare än att fastna i ältande.

Process – Vad, Varför, Hur

  • Inledande möte för information om individuell handledning och för att lära känna varandra
  • Mätning 1 av hur chefen i fråga upplever sitt eget beteende i ledarsammanhang och hur omgivningen ser på chefens beteende. Detta sker med PeopleSkills webbaserade mätverktyg.
  • 5-7 handledningsträffar på 1,5-2 timmar med mellanligande perioder av hemarbete. Fokus är på de beteendeförändringar ledaren vill fokusera på, utifrån resultaten av mätningen.
  • Mätning 2 och uppföljning av de förändringar som skett
  • Avslutande handledningstillfälle med handlingsplan för fortsatt utveckling

Ta ett första steg redan idag för att komma igång. Klicka här för kontakt.

PeopleSkills erbjuder chefscoaching i Stockholm med omnejd i första hand. Vi arbetar dock även löpande med chefer i andra delar Sverige genom en kombination av personliga möten och träffar via Skype och det fungerar utmärkt.

PeopleSkills företrädare är också licensierade i Mikla Executive Coaching. Om ditt företag använt Mikla Coaching tidigare och vill fortsätta med det, kan vi erbjuda det med. Skillnaden är inte så stor eftersom Milkas coaching upplägg också har fokus på beteendeförändring. Men de konkreta mätningarna av ledarskapsbeteenden före och efter coachingperioden ingår då inte.

2) Mikla Executive Coaching genom PeopleSkills

Mikla är ett konsultnätverk bestående av c:a 30 erfarna konsulter med varierande bakgrund som psykologer, tidigare linjechefer och HR-experter. Nätverket arbetar med en gemensam beteendefokuserad metod när det gäller Executive Coaching, det vill säga handledning av enskilda ledare eller ledningsgrupper på alla nivåer.

Miklas grundläggande coachingprogram löper under ungefär sex månader och består av sex coachträffar och däremellan liggande hemuppgifter. Den som blir coachad resonerar med coachen innan programmet startar för att komma överens om vad coachingen syftar till. Efter programmet har avslutats går man igenom att man gjort det man kommit överens om. För särskilda behov av träning finns en mängd tillvalsträffar för att träna extra på till exempel att delegera eller att leda på distans.

Coachingnätverkets medlemmar träffas flera gånger per år för fortbildning och att fortlöpande träna sig i det coachande samtalet.

Studier visar att enstaka träningstillfällen och kurser har en dålig utväxling när det gäller deltagares förmåga att ta till sig ett nytt beteende. Att kombinera träningstillfällen med däremellan liggande coaching har däremot visat sig ha en stor effekt. Företag och organisationer som vill ha valuta av sin investering i ledarutbildning gör klokt i att bygga upp sina ledarutbildningar i kortare block och att däremellan erbjuda coaching för sina deltagare. PeopleSkills erbjuder även sådan skräddarsydd coachning som komplement till ledarskapskurser.

PeopleSkills företrädare är som sagt licensierade i Mikla Executive Coaching.

Ladda ner informationsblad om våra olika upplägg för Executive Coaching här. (Högerklicka för att spara ner filen i pdf-format.)