Grupputveckling baserad på GDQ och Teambook

Dr Susan Wheelan in Stockholm

Erbjudande – grupputveckling som ger effekt

PeopleSkills erbjuder en av marknadens bästa processer för effektiv grupputveckling. Om du vill att ni ska arbeta effektivare som grupp och vill ha konkreta verktyg är detta något för dig. Upplägget fungerar bra för till exempel ledningsgrupper, styrelser, projektteam och arbetsgrupper.

Process

  • Träff med gruppen för att presentera hur processen går till
  • Mätning 1 av gruppens sätt att arbeta och effektivitet
  • Träff med gruppen för teori, genomgång av resultat, analys och handlingsplan
  • Eget arbete med gruppens effektivitet under 6-9 månader enligt handlingsplanen (kan ske med konsultstöd)
  • Mätning 2
  • Uppföljningsträff med genomgång av resultat mätning 2, analys och uppdatering av handlingsplan

Vår erfarenhet visar att i stort sett alla grupper som genomgått denna grupputvecklingsprocess har blivit effektivare som grupp med ökad öppenhet och tillit samt ökad produktivitet.

Ta ett steg redan nu för att komma igång med er grupputveckling. Klicka här för kontakt.

Nu också med stöd av Teambook!

För dig som är intresserad av att göra ett effektivt team av din grupp kan vi nu erbjuda ett unikt stöd med hjälp av Teambook. Processen med att mäta gruppens utvecklingsfas före och efter och med en mellanliggande period av träning och utveckling är densamma men man får med hjälp av Teambook ett webbaserat, beprövat, effektivt och inte minst roligt stöd i arbetet med gruppens utveckling.

För en titt på Teambook klicka här.

Bakgrund GDQ (Group Development Questionnaire)

Hur kan vi få en mer effektiv grupp? Den frågan ställde sig Susan Wheelan, professor vid Temple University för tre decennier sedan och blev det hon ägnade sin forskning åt resten av sin karriär. Hennes arbete utmynnade i ett mätverktyg som indikerar i vilket utvecklingsstadie en grupp befinner sig och som kan visa vad en grupp behöver jobba med för att komma vidare i sin utveckling till ett effektivt team.

Verktyget kallas Group Development Questionnaire eller kort GDQ och består av ett frågeunderlag som alla medlemmar i en grupp får svara på. Frågorna gäller gruppens arbete och fokuserar på gruppen, inte på enskilda individer. Utifrån de svar som gruppens medlemmar givit får man fram var tyngdpunkten av gruppens dialog och beteende ligger för närvarande. Vidare så görs en analys av materialet som leder fram till ett beslutsunderlag och handlingsplan för gruppens utveckling.

Ett stort antal studier på flera typer av grupper har visat att en grupp kan befinna sig i fem stadier:

Stadie 1 Tillhörighet och trygghet
Stadie 2 Opposition och konflikt
Stadie 3 Tillit och struktur
Stadie 4 Arbete och produktivitet
Stadie 5 Avslut

Först när gruppen befinner sig i stadie 4 kan man tala om att man är ett effektivt team. En minoritet av alla grupper som Susan Wheelan har undersökt – knappt 15% – har lyckats ta sig till stadie 4 utan hjälp.

Det intressanta med GDQ, utöver att den är evidensbaserad, är att den inte problematiserar situationen i en grupp utan pekar på vad medlemmarna kan göra för att utveckla gruppens arbetssätt vidare. Just detta att man får en körplan för vägen framåt brukar vara mycket uppskattat i de grupper som genomför en GDQ.

Susan Wheelans forskning om grupprocesser utgör grunden i Försvarshögskolans välkända UGL 2008 (Utveckling av Grupp och Ledare). Men till skillnad från öppna UGL-kurser som samlar deltagare från olika håll så utgår man i en GDQ-process från en befintlig grupp som tränas tillsammans.

PeopleSkills företrädare är licensierade på GDQ och har erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper på flera nivåer inom olika organisationer och företag.

———————–

För grupper som föredrar Belbin TeamSkills kan vi även erbjuda det. Läs mer om Belbin Team Skills här.
Ladda ner informationsblad om grupputveckling här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *