Ledarskapsutveckling som ger effekt!

NYHET! Nu kan vi erbjuda grupputveckling med hjälp av Teambook! Ett effektivt och roligt sätt att följa upp arbetet med att utveckla grupper till effektiva team. Läs mer om Grupputveckling och Teambook här.

Executive Coaching

ledarskapsutvecklingLedarcoaching för chefer och teamledare med tydligt uppsatta, mätbara, handfasta mål och effekt på ditt sätt att leda. Vi jobbar konkret med förändrade beteenden snarare än egenskapsfokus. Oavsett om du är erfaren eller ny som chef så ser vi till att detta coachingprogram passar dig, eftersom programmets mål helt sätts efter dina behov för att åstadkomma den ledarskapsutveckling du behöver. Med hjälp av webbaserade Mebook™ får du enkelt tillgång till den träning och stöd du önskar. Läs mer om Executive Coaching här.

Grupputveckling

grupputveckling gdqGrupputveckling med fokus på att skapa ett effektivt team, snarare än att reda ut vem som har vilken egenskap. GDQ (Group Development Questionaire) är ett bra verktyg för att utveckla en grupp, oavsett om den är nybildad eller funnits ett tag. Vi använder GDQ för grupputveckling för ledningsgrupper, styrelser, projektteam och arbetsgrupper. Rekommenderas varmt! Vi kan också erbjuda ett roligt och effektivt stöd genom Teambook™ i uppföljningen av utvecklingsarbetet. Läs mer om PeopleSkills Grupputveckling här.

Performance Management

Beteende i organisationerAtt nå dit man har bestämt kan vara ett tufft jobb. Det kan ta både långre tid och mer kraft än någon förutsett. Och för att få ett annat resultat än tidigare behöver man andra beteenden än tidigare. Här gäller att man lär sig att arbeta med både tydliga resultat och beteenden och att vi enkelt kan få veta hur det går för oss. Med Performance Management, som även kallas Organizational Behavior Management (OBM), får du verktyg för verklig, bestående prestationsförändring och lär dig hjälpa medarbetarna ändra sina beteenden på ett effektivt sätt. Läs mer om PeopleSkills Performance Management-tjänster här.

Säkrare Arbetsplatser

Förhindra olyckor på arbetsplatsen Beteendebaserad Säkerhet (BBS) är en effektiv metodik för att minska olycksfallsrisken på arbetsplatser. Byggbranschen, tillverkningsindustrin, gruvindustrin och sjukvården är några exempel där BBS används med dramatiskt minskad olycksfallsfrekvens som resultat.

PeopleSkills erbjuder både föreläsningar och projektledning inom BBS; detta i Sverige ganska okända område för att uppnå säkrare arbetsplatser. Om du arbetar inom en bransch där arbetsplatsolyckor är i fokus, läs mer om PeopleSkills arbete inom beteendebaserad säkerhet här.

Kontakta PeopleSkills här!

Våra styrkor

Koncept

Vår utgångspunkt

PeopleSkills arbetar med beteendeanalys och OBM som vetenskaplig grund. Företagets företrädare har dessutom lång erfarenhet från linjebefattningar inom näringslivet och du kan vara säker på att få hjälp av någon som kan ledarskap både i teori och praktik.

Hur vi jobbar

Skräddarsydda lösningar

För bästa effekt behövs coaching, utbildningar eller organisationsutveckling anpassat efter varje kunds behov. Med solid erfarenhet från många organisationer, tar vi fram förslag specifikt för varje kund.

Var vi jobbar

Lokalt och globalt

PeopleSkills har sitt säte i Solna, strax norr om Stockholm, men arbetar med ledarskapsutveckling i hela Sverige och internationellt.

Nöjda kunder

Vi jobbar för er!

PeopleSkills har kunder in inom privat näringsliv, så som t.ex byggbranschen och bank & finans, samt inom stat och kommun. De flesta är återkommande kunder, men självklart gör vi vårt yttersta för att även du som behöver en engångsinsats ska vara nöjd.

Några av våra kunder

Från bloggen