Belbin Team Skills®

Dr Meredith Belbin

”-Det blev en lucköppnare för mig. Jag hade bytt ledningsgrupp sedan ett halvår tillbaka och det visade sig att jag tagit en annan roll än den jag trodde i den nya ledningsgruppen. Det var en betydelsefull insikt som hjälpt mig mycket i mitt arbete.” Det här är ett uttalande från en av våra deltagare som varit med om att ha utvärderats i grupp med hjälp av Belbin Team Skills. Utvärderingen tar sikte på vilket beteende man har i en viss grupp med hjälp av både självskattning och feedback från gruppens övriga medlemmar.

Dr Meredith Belbin forskade under många år på gruppers sammansättning och på deras resultat och fann att grupper som var sammansatta av olika teamroller kom bättre ut än grupper som var mer enhetliga eller obalanserade vad gäller teamroller. Han kategoriserade efterhand 9 olika teamroller som kännetecknades av specifika beteenden i gruppen och som alla har sina styrkor. De olika teamrollerna betecknas:

  • Completer
  • Coordinator
  • Implementer
  • Monitor Evaluator
  • Plant
  • Resource Investigator
  • Shaper
  • Specialist
  • Team Worker

Beroende på gruppens sammansättning kan man göra en analys på vilka styrkor och svagheter en specifik grupp har och arbeta fram en handlingsplan för hur gruppen ska utveckla sin förmåga att arbeta så effektivt som möjligt. Mer att läsa om Belbins teamroller finns på BelBin Svenska ABs hemsida.

PeopleSkills företrädare är ackrediterade användare av Belbin Teamroller eller licensierade användare av Belbin Team Skills.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *