Vad gör vi inom PeopleSkills?

Konsulttjänster
 • Till oss kommer du när du har en utmaning med att få saker att hända. För att skapa riktning eller en plan. Men det vi är bäst på är att hjälpa er ta planerna till verklighet. Till handling och beteenden. Det kan gälla er arbetssäkerhet eller er lönsamhet eller effektivitet eller annat.
 • Har du ett team som du vill ska takta bättre så kom till oss. Vi kan arbeta med en grupp i taget eller 20 team på en gång. Oavsett om de finns samlade eller spridda över landet eller världen.
 • Vill du utveckla en tjänst som innefattar beteenden så hjälper vi er med det med.
Utbildningar
 •  Söker du ett program för era ledare så har vi lång erfarenhet av att designa och leda återkommande utbildningar på företag. Antingen som en engångsinsats eller för återkommande program med nya kullar.
 • Behöver ni veta mer om Beteendebaserad Säkerhet eller Organizational Behavior Management eller Tillämpad beteendeanalys så finns här kanske Sveriges mest erfarna konsulter för att hjälpa er.
Föreläsningar och Workshops
 •  BBS – Beteendebaserad Säkerhet eller som vi kallar det Säkra Vanor
 • OBM – Organizational Behavior Management
 • Coachande ledarskap och förtroendeskapande ledarskap i praktiken
 • Team och teamutveckling
 • Teaming
 • Leda på distans
 • Nudging a.k.a. beteendedesign
 • Tillitsskapande ledarskap
 • Psykologisk trygghet
 • Krisledning
Andra tjänster
 • När du behöver diskutera en utmaning som beställare för underleverantörer eller ska skriva underlag för projekt eller upphandling så kan vi hjälpa er med sådant.
 • Om ni ska ha en konferens eller en större samling så sitter vi ned med er och plannerar, designar och sedan genomför den ihop med er.
 • Och vi kan vara är er hjälp när ni behöver genomföra en beprövad förankringsprocess genom er organisation.

Vilka är vi ?

Ulf Dennholt

Ulf driver PeopleSkills Sverige AB som spelande VD. Största delen av tiden går till konsultuppdrag inom safety, facilitering och ledarskapuppdrag. Ulf har jobbat som chef både som arméofficer och inom finanssektorn. Förutom en jur kand har han även studier i psykologi och i tillämpad beteendeanalys. Ulf har varit motor och arkitekt i några av de största implementeringarna av beteendebaserad säkerhet i landet.

Mejl: ulf@peopleskills.se  Tel:+46(0)700 24 05 90

Laura Talme

Finlandsfödda Laura har en lång erfarenhet som organisationutvecklare och jobbar mest med beteendeförändringar och att få organisationer att ta fart med fokus på arbetsprocesser, resultat och nöjda medarbetare. Hon är i grunden psykolog, specialist inom organisationsutveckling, ledarskap och OBM, samt certifierad beteendeanalytiker, BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Förutom konsult så har Laura varit chef inom främst vård och utbildning och har även meriter som gammal elitidrottare.

Mejl: laura@peopleskills.se  Tel: +46(0)76 314 44 10

Anders Wiberg

Anders har gedigen erfarenhet som konsult inom ledarskap och organisationsutvecklare sedan 20 år. Han har en bakgrund som psykolog och har jobbat med tillämpad beteendeanalys både i grupper och individuellt, och förutom safety jobbar han gärna med tillitsskapande, psykologisk trygghet och förankringsprocesser. 

Mejl: anders@peopleskills.se  Tel:+46(0)76 877 15 50

Magnus Rosell

Magnus är ingenjören i gänget som även han har studerat beteendevetenskap. Med över 15 års erfarenhet som managementkonsult återfinns många projekt om effektivitet till optimering av produktion och lagerverksamhet i både tillverknings- och tjänstebolag. Magnus drivkraft är att gruppen är större än individen och vill ständigt se till helheten och coachar och stöttar individer och chefer hur man kan få ut mest av helheten.

Magnus driver idag flera bolag och har lätt att sätta sig in i bolags utmaningar och förstå vad som behöver göras.

Mejl: magnus@peopleskills.se  Tel:+46(0)70 232 48 22