Vad gör vi inom PeopleSkills?

  • Våra tjänsterInom PeopleSkills arbetar vi främst med tre olika områden – grupputveckling, beteendeförändring och executive coaching.
  • PeopleSkills ger föreläsningar om grupputveckling, effektiva team, att skapa motivation, kopplingen mellan beteende och resultat, beteendefokuserat ledarskap och beteendebaserad säkerhet.
  • Styrelser, ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper erbjuds en välutbyggd och beprövad plattform för grupputveckling baserad på Susan Wheelans analysverktyg GDQ. Ladda ner informationsblad om grupputveckling här. (Högerklicka för att spara ner filen i pdf-format.)
  • Om  ni är ute efter en resultatförändring och praktiska verktyg för att nå hela vägen fram kan vi ge konsultation och utbildning för styrelser, ledningsgrupper och projektgrupper i alla nivåer baserat på OBM (Organizational Behavior Management). Med tillvalet att få stöd att planera och driva en process som innefattar hela personalstyrkan. Ladda ner informationsblad om utbildning i att motivera medarbetare här. (Högerklicka för att spara ner filen i pdf-format.)
  • Vi använder och utbildar i tillämpad beteendeanalys för att belysa och förstärka förutsättningarna för önskade beteenden vid omorganisationer eller sammanslagningar av enheter eller företag.
  • Vi kan även stå för skräddarsydd utbildning i ledarskap i internatform.
  • PeopleSkills arbetar också frekvent med individuell handledning i programform för ledare (Executive Coaching). Ladda ner informationsblad om olika upplägg för Executive Coaching här. (Högerklicka för att spara ner filen i pdf-format.)
  • För större projekt samarbetar PeopleSkills med specialister på OBM och handledning inom bland annat konsultnätverket MIKLA.

Våra kunder

Våra kunder kan vara alla storlekar på företag, organisationer och offentlig verksamhet. Exempel på kunder vi jobbar med eller har utfört arbete åt är företag och organisationer som SEB, Skanska, Sandvik, Baxter, ALMI Företagspartner, IDEA, FAR Akademi, Pumpex, Placera Personal, Förskolan Risgrynet och offentlig verksamhet som Försvarsmakten, Landstinget Västernorrland och Ekerö kommun.

Vem är Ulf Dennholt?

Ulf Dennholt driver företaget PeopleSkills Sweden AB och arbetar som personlig coach för ledare samt konsult och föreläsare i organisations- och ledarskapsfrågor i medelstora och stora företag. Han har en bakgrund som arméofficer och har jobbat inom bank- och finanssektorn som chef och affärsansvarig på flera befattningar med inriktning på större företag och offentlig sektor. I grunden har Ulf en jur kand och studier i psykologi vid Stockholms universitet, tillämpad beteendeanalys vid Florida Institute of Technology (FIT) och specialistkurser i OBM – Organizational Behavior Management.

Läs mer om Ulf Dennholt här

 

Om du har några funderingar över hur du kan förbättra ditt ledarskap eller din organisation; kontakta oss gärna!