Färre Olyckor på arbetsplatsen med Beteendebaserad Säkerhet (BBS)

Förhindra olyckor på arbetsplatsen
Olyckor på arbetsplatsen är tragiska och – ofta – onödiga. Men hur går vi från säkerhetsmål, instruktioner och policies till en mätbart förbättrad olycksfallsfrekvens?

Beteendebaserad Säkerhet är en effektiv metodik för att faktiskt få folk att agera annorlunda (och säkrare). Byggbranschen, tillverkningsindustrin, gruvindustrin och sjukvården är några exempel där BBS används med dramatiskt minskad olycksfallsfrekvens som resultat.

 

Hur PeopleSkills arbetar med BBS

1) Föreläsningar om Beteendebaserad Säkerhet (BBS)

Ett viktigt område där beteendeanalys verkligen kan göra skillnad är för att minska mängden olyckor på arbetsplatsen. Här kan vi erbjuda en introduktionsföreläsning (c:a 2 timmar) om hur BBS fungerar och exempel på områden där det skulle kunna vara en bra kunskap att ta med i säkerhetsarbetet. Områden där man har sett bra effekt av att använda BBS är exempelvis inom byggbranschen, tillverkningsindustrin och sjukvården.

2) Projektledning och chefsstöd för ökad säkerhet

Vi hjälper er gärna att genomföra större eller mindre säkerhetsprojekt för ert företag. Vi agerar rådgivare, projektledare eller utbildare för att hjälpa er realisera era säkerhetsmål. Om ni inte arbetat med BBS tidigare, kan vi rekommendera att börja med ett pilotprojekt under vår ledning. Därefter kan ni – om ni vill – fortsätta implementera metodiken själva.

Ta ett första steg redan idag för att komma igång med säkra beteenden. Klicka här för kontakt.

Här nedan hittar du ytterligare lite information om vad Beteende Baserad Säkerhet egentligen är och varför det fungerar så bra för att minska olycksfallsfrekvensen på arbetsplatser.

Hur kan BBS ge färre olyckor på arbetsplatsen då?

BBS eller Beteendebaserad Säkerhet är ett systerområde till Organizational Behavior Management, som också har fokus på beteendeförändring och resultat. De grundläggande principerna från den tillämpade beteendeanalysen är desamma men resultatmåttet i BBS är främst ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Effekterna av att arbeta med BBS jämfört med traditionella sätt inom arbetsmiljö och säkerhet är iögonfallande stora. Exempelvis inom internationell byggindustri har man genomfört försök och studier som haft stor effekt. I Sverige finns mycket att göra särskilt som vår byggbransch fortfarande är en av de mest riskutsatta branscherna i landet.

Beteendebaserad Säkerhet
Reaktiva + Proaktiva Säkerhetsmått

Med BBS lär man sig att arbeta med reaktiva, släpande säkerhetsmått som exempelvis antal incidenter men också med proaktiva, indikerande mått som exempelvis andel säkra beteenden. Med grund i vetenskaplig metodik kan linjepersonal och chefer få hjälp att arbeta aktivt och praktiskt med sin säkerhet på arbetsplatsen med BBS. Därtill får de en metodik att mäta hur det faktiskt går för dem i säkerhetsarbetet utan att det behöver ha skett några incidenter.

”Men det jobbar vi ju redan med…”

Det finns nog ingen chef, yrkesarbetare eller säkerhetsansvarig som inte tycker att säkerhet är viktigt om man frågar dem. Men man får inte lika många tvärsäkra svar på frågan hur det ska gå till i praktiken. Det är det BBS står för. Det vill säga hur man tar säkerhetsmål och attityder kring säkerhet vidare till konkreta beteende på golvet. Och hur man mäter förändringen av säkra beteenden. Den kopplingen finns inte i konventionella metoder för säkerhetsarbete som idag mest bygger på dialog, ökad medvetenhet och att agera på avvikelser.

Mycket möda läggs på regler, policys, instruktioner, lagstiftning och information – men om företag med säkerhetsmål vill ta ett ordentligt kliv i säkerhetsarbetet vill vi uppmuntra att de tar del av vad man vet om bestående beteendeförändringar från den tillämpade beteendeanalysen idag.

Även om man genomför säkerhetssatsningar genom t.ex. tekniska stopp, skydd och säkerhetskörkort för personalen så handlar det ändå om hur medarbetarna beter sig i slutändan. Chefer, säkerhets- eller underhållansvariga som lär sig att jobba direkt med beteenden får den byggsten som får sådana satsningar att falla på plats.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med ökad säkerhet på arbetsplatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *