OBM-utbildningar för chefer, HR, teamledare och ledningsgrupper

Ulf Dennholt och PeopleSkills erbjuder föreläsningar och utbildningar i OBM (Organizational Behavior Management). Våra kurser vänder sig till alla som kan dra nytta av metoder och kunskap för att motivera medarbetare, få till stånd organisationsförändringar eller öka chanserna för att organisationen uppfyller sina uppsatta mål.

Våra deltagare är ofta första och andra linjens chefer, HR konsulter och teamledare. Vi håller även kurser för ledningsgrupper.

Introduktionsutbildning om OBM

(3 timmar för 6-60 personer)

 • Vad är OBM
 • Hur motivation fungerar
 • Att arbeta med beteenden i organisationer
 • Praktiska tekniker för chefen baserade på OBM

Heldagsutbildning för chefer och HR inom OBM

(4-20 personer)

 • Vad är OBM
 • Hur motivation fungerar
 • Att arbeta med beteenden i organisationer
 • Att få ut vad man vill vad folk ska göra
 • Skapa underlag för feedback
 • Att ge feedback
 • Self-Management och att influera andra
 • Praktiska tekniker för chefen baserade på OBM

Skräddarsydda utbildningar

Vi skräddarsyr gärna utbildningsinsatser utifrån era behov. T.ex kanske ni har konkreta utmaningar att utgå från eller så har ni redan har börjat använda OBM i er organisation och vill bygga på er kompetens och verktygslåda.

Ulf Dennholt har, som enda svensk, utbildning inom OBM från Florida Institute of Technology; ett av världens ledande universitet på området.

Kostnad: Vänligen kontakta oss för diskussion om innehåll och offert.

Boka utbildning här eller kontakt oss för mer information.