Ensam är varken stark eller bäst. PeopleSkills samarbetar med andra duktiga ledarskapskonsulter och företag. Det kan handla om att genomföra större utbildnings- eller utvecklingsinsatser tillsammans, eller att en av oss går in som underkonsult till den andra inom ledarskapsutveckling eller organisationsförändring.

Nedan finner du länkar till några av våra samarbetspartners inom ledarskapsutveckling:

Är du intresserad av samarbete? Hör av dig!

Om du behöver en erfaren ledare, chef, föreläsare eller projektledare, ställer jag gärna upp som underkonsult. Ibland kan det fungera med kort varsel. Du kan självklart höra av dig för att diskutera andra typer av samarbete också!

Några av våra tidigare uppdrag som underkonsulter har varit:

  • 9 dagars ledarskapsutbildning till chefer inom ett landsting
  • Föreläsningar om BBS – Beteendebaserad Säkerhet
  • OBM – interventioner
  • Intervjuer med chefer inom ett större projekt
  • Utveckling av handbok för ledningsgruppsutveckling
  • GDQ ledningsgruppsutveckling
  • Belbin TeamSkills grupputveckling