Positiv förstärkning för ökad motivation

Beteendeskolan del 5: Positiv förstärkning

Beteenden ökar av positiv förstärkning
Vad som är positiva förstärkare kan variera mycket mellan olika personer.

Tillsammans med att vara precis eller vara bra på pinpointing är positiv förstärkning den viktigaste grundstenen när man arbetar med beteendeförändring.

Och visst låter det trevligt? Mycket trevligare än negativ förstärkning! Men här är det lätt att gå vilse bland begreppen. Är en fet löneökning en positiv förstärkning? Trevlig är den ju onekligen, men den kvalar bara in som positiv förstärkare om den ger en varaktig beteendeförändring i den riktning vi ville åstadkomma. Inte lika givet, eller hur?

Det finns fyra olika konsekvenstyper, två som får ett beteende att upprepas eller att öka och två som får ett beteende att minska eller att upphöra.

Alla fyra konsekvenstyper går att laborera med för att påverka beteende men det som studie efter studie visar är är att positiv förstärkning är effektivast, dvs att den som utför beteendet får någonting som är positivt för denne. Om konsekvensen i själva verket är en positiv förstärkare vet man dock först om beteendet hos personen upprepas eller ökar.

När vi diskuterar positiva konsekvenser med företag och organisationer kommer nästan genast frågan upp om pengar som positiv förstärkare. Det kan vara det men det är i undantagsfall. Det finns ett helt batteri med andra positiva förstärkare som kan vara långt effektivare. Främst sociala eller arbetsrelaterade konsekvenser är många gånger effektivare eller andra konsekvenser som har ett värde men som inte är kontanter.

Insikten att det finns starkare och effektivare konsekvenser att arbeta med än bonusar och pengar har varit en välkommen nyhet för linjechefer inom företag som inte kunnat betala ut bonusar på sistone. Bonusar påverkar människor men är ett väldigt trubbigt instrument när det gäller påverkan av beteenden. Det enda beteende som en bonus direkt förstärker är att finnas kvar på lönelistan.

En långt starkare och mer omedelbar konsekvens är en social konsekvens som att få vara en viktig person. Om responsen på ett beteende är att någon bryr sig, frågar eller ber oss berätta hur vi gjorde så kan det många gånger sporra oss att upprepa det vi gjort. Det skapas en uppåtgående spiral där ett beteende utlöser positiva konsekvenser som sporrar till mer av beteendet och så vidare.

Det brukar vara väldigt uppskattade workshops när vi diskuterar hur man kan bli bättre på att arbeta med positiv förstärkning och när deltagarna får diskutera sig fram till sitt eget batteri med möjliga konsekvenser.

Kontakta oss för en diskussion on hur vi kan hjälpa er med positiv förstärkning

Gå till nästa lektion i Beteendeskolan…

Tillbaka till Pinpointing | Boktips – ledarskap och OBM

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *