Pinpointing – Att sätta riktigt tydliga mål

Beteendeskolan del 4: Pinpointing

Pinpointing
Lär dig att bli mer precis.

Pinpointing eller att vara precis är en viktig del av Organizational Behavior Management (OBM). För att kunna arbeta med konsekvenser måste man vara så precis som möjligt med vad man vill uppnå.

Pinpointing fungerar både när man arbetar med traditionella resultatmål och med beteendemål, även om de flesta organisationer är mycket mer vana vid resultatmål. MEN beteendemål – om man använder dem rätt kan vara mycket effektivare!

Traditionella resultatmått kan exempelvis vara försäljning, antal nya kunder eller sänkta kostnader. Men det finns områden som inte är så lätta att kvantifiera som exempelvis kvalité, service eller nöjdhet. Att vara precis med resultatmål kan kräva att man anstränger sig lite men här finns många erfarenheter på marknaden eller i sin bransch att lära sig av.

När det gäller beteendemål är det lite sämre med erfarenheter i många organisationer. Vanligtvis har vi inte jobbat med mål uttryckt i beteenden. Här gäller det att bli mer tydlig med vilka beteenden vi vill se mer av inom vår organisation (och varför). Det kan krävas lite träning i att förstå vad man menar med beteende och hur man aktivt kan arbeta med att sätta beteendemål. Fördelen med beteendemål är att de är lättare att hantera utifrån konsekvenssynpunkt.

Ta ett längre projekt som ett exempel:
Om man har en projektcykel på kanske tre år innan man kan se projektets slutresultat så kan man stötta resultatmålet med en mängd mindre beteendemål som ligger betydligt närmare i tiden och som kan följas upp mycket oftare. Att sätta beteendemål ger förutsättningar för att ha koll på hur det går och för att ge medarbetare stärkande konsekvenser redan idag jämfört med endast ett traditionellt resultatmått.

Med lite träning brukar 1:a linjens chefer tycka att det blir betydligt lättare att hålla en dialog med medarbetarna utifrån beteendemål och att kunna ge ett kvitto på att man är på rätt väg betydligt oftare.

Personalen brukar vara de bästa på att beskriva vilka beteenden som leder till resultaten, vilket innebär att de är en stor resurs att vända sig till för organisationens ledning när det gäller att vaska fram framgångsrika nyckelbeteenden.

Om ni vill arbeta med tydliga mål – pinpointing – hjälper vi er gärna att komma igång rätt. Kontakta oss här!

Gå till nästa lektion i Beteendeskolan…

Tillbaka till ABC-modellen | Positiv förstärkning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *