Vad är Beteende?

Beteendeskolan del 2: Att definiera beteenden

Beteenden är det vi ser eller hör
Beteende = det som vi kan se eller höra någon göra.

Är det vad vi ser att människor gör och hör dem säga som är beteenden eller är det alla deras känslor och tankar också? Det finns flera synsätt men för att göra det praktiskt hanterbart i en organisation behöver man komma överens om vad man menar. För att hantera frågor om beteende i en organisation bör man fokusera på det vi gör och säger och det som är möjligt för andra att fysiskt se och höra. Det är inte det vi tror eller tolkar som är intressant. Det är vad vi faktiskt gör och säger, som vi kan diskutera och komma överens om.

Om du och jag ser en person på ett möte göra ordföranden uppmärksam på att få ordet genom att vifta med handen och börja prata om ett nytt förslag så är det beteenden som vi båda objektivt kan komma överens om att vi sett. Beteenden är alltså det som kan uppfattas visuellt eller som kan höras. När vi enats om denna definition så har vi något att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete med att bli mer specifika och med att följa upp. Här ligger grunden för att kunna jobba konkret med annars så svårhanterliga frågor som förändring och motivation.

Gå till nästa lektion i Beteendeskolan…

Tillbaka till Resultat & Beteende | ABC-modellen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *