Performance Management/Organizational Behavior Management – Kurser, Föreläsningar & Chefsstöd

Beteende i organisationerPerformance Management (PM), även kallat Organizational Behavior Management (OBM), är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma organisationsförändringar i både stort och smått. Det kan handla om att öka motivationen hos medarbetarna i en grupp – eller att nå de önskade effekterna på arbetssätt och resultat i en stor organisationsförändring.

I USA – som ligger långt före Europa på just det här ledarskapsområdet  – används allt oftare PM/OBM i kombination med LEAN. Varför? Jo, för att PM/OBM helt enkelt lär ut hur man på det mest effektiva sättet påverkar människors beteende – och det är ju det vi vill, eller hur?

PeopleSkills jobbar med Performance Management i företag och andra organisationer på olika sätt. Här kan du läsa om två av de vanligaste beställningarna vi får. Vill du diskutera andra upplägg, är det bara att höra av dig!

Performance Management i ditt företag

1) Föreläsning om Motiverande Ledarskap

Som en introduktion till en stark metodik att motivera medarbetare kan vi erbjuda kortare introduktionsföreläsningar (c:a 2 timmar) eller verksamhetsanpassade workshops (halvdagar) baserade på PM/OBM och Tillämpad Beteendeanalys (TBA). Teori varvas med praktiska övningar som ger nya perspektiv att ta med sig till sin egen vardag på jobbet.

2) Organisationsutveckling för att verkligen nå era mål

PeopleSkills erbjuder utbildning och organisationsutveckling där man får lära sig grunderna för motiverande ledarskap, att sätta tydliga resultatmål + beteendemål som påverkar resultatmålen samt att observera och mäta hur stor förändringen faktiskt blir.

Utbildningens omfattning bestäms av er ambitionsnivå. Vi kan hålla kortare introduktionsföreläsningar för små och stora grupper, halvdags workshops för ledningsgrupper som vill komma igång med ett effektivt förändringsarbete samt projektledning vid organisationsförändringar.

Ta ett steg redan idag för att lära mer om att skapa motivation, ändra beteenden och använda OBM. Klicka här för kontakt.

Kort om Performance Management/OBM – Om du vill veta mer…

OBM är ett helt eget forskningsområde som delar ursprung med KBT men med inriktning på organisationer och bolag. Empirin inom beteendeanalysen visar vad det är som styr vårt beteende vilket går att använda i alla möjliga miljöer. Sedan början på 1970-talet har man publicerat vetenskapliga artiklar med beteendevetenskap applicerad på verkliga företag och organisationer. Först nu sedan tre-fyra år tillbaka har begreppet OBM letat sig till Sverige och vi börjar nu se ett gryende intresse hos företag, organisationer och på universiteten.

OBM är till skillnad från många organisations- eller ledarskapsteorier grundad i evidensbaserad forskning. Genom en vetenskaplig metodik och förhållningssätt söker man hela tiden efter en utgångspunkt, en baseline, av resultat eller kvalitet eller liknande som stöttas av specifika beteenden, så kallade nyckelbeteenden. Genom att mäta baselines av både resultat och nyckelbeteenden och att åter mäta resultat och beteenden efter en insats så kan man få ett faktiskt mått på den insats som gjorts. Man får dels reda på hur stor resultatpåverkan insatsen haft och om det var rätt beteenden som man fokuserade på. Detta gör att OBM inte är en ”fad of the year” eller en tillfällig fluga i managementteori. Det är istället ett helt område som kan bidra till att förverkliga alla andra goda idéer eller teorier som man beslutat sig för att genomföra. Det är i grunden det som inlärningspsykologin säger om hur vi tar till oss nya beteenden.

OBM är den bas utifrån vilken PeopleSkills bygger flertalet av sina konsulttjänster.

Ladda ner informationsblad om utbildning i att motivera medarbetare här. (Högerklicka för att spara ner filen i pdf-format.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *